Är du en bråttom-typ? I Chefs gratistest får du beskriva ditt sätt att arbeta eller vara. Resultatet visar om du har ett Typ A-beteende, ett så kallat bråttom-beteende.

Besvara genom att pricka för det alternativ som bäst beskriver ditt sätt att arbeta eller vara.
Starta testet
tryck RETUR
Resultat:

Du fick {{var_score}} poäng av 44 möjliga.

Får du mer än 30 poäng tyder det på tendens till typ A-beteende.

Mer än 40 tyder på ett extremt typ A-beteende.

Dela gärna testet med dina kolleger: