Är du för stressad? Med hjälp av KED-skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) kan du själv testa om du är i riskzonen. Testet är gratis för besökare på Chef.se.
Börja testet
tryck RETUR
Resultat: Du fick {{var_score}} poäng av 54 möjliga.

Du kan vara nöjd! Enligt KED-skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) befinner du dig inte i riskzonen för ohälsosam stress.

Du bör ändå göra stresstestet flera gånger under en eller två månaders tid för att få fram ett mer rättvisande resultat kring hur stort ditt stresspåslag är. Personer som får 18 poäng eller mer är i riskzonen och bör se över sin arbetssituation.

Dela gärna med dig av Chefs stresstest:
Gör om testet
tryck RETUR
Resultat: Du fick {{var_score}} poäng av 54 möjliga.

Du bör se upp! Enligt KED-skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) befinner sig personer med 18 poäng eller mer i riskzonen för ohälsosam stress. Du som har fått 18-25 poäng bör stanna upp och reflektera över din situation. Om du fortsätter att befinna dig på samma stressnivå under en längre tid kan det komma att resultera i såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Fundera därför över vad du kan göra för att minska din (arbets)börda och hur du kan skapa tid för återkoppling och vila.

Observera: En siffra över 18 behöver inte innebära att du är på gränsen till utbrändhet. Vem som helst kan någon gång få höga värden när man befinner sig i en tillfälligt stressande situation. Det är om du får höga värden vid upprepade tester som det är viktigt att göra något åt det. Gör gärna stresstestet flera gånger under en eller två månaders tid för att få fram ett mer rättvisande resultat kring hur stort och allvarligt ditt stresspåslag är.

Känner du någon som du tror befinner sig i riskzonen? Dela gärna Chefs stresstest:
Gör testet igen
tryck RETUR
Again
tryck RETUR
Resultat: Du fick {{var_score}} poäng av 54 möjliga.

Enligt KED-skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) befinner sig personer med 18 poäng eller mer i riskzonen för ohälsosam stress.

Du som har fått 25 poäng eller mer har alltför höga stressnivåer. Har det varit så här en tid bör du söka hjälp snarast. Börja med att ta kontakt med din vårdcentral och prata med en läkare som också kan kolla din hälsa och dina fysiska värden. Diagnos ställs utifrån anamnes, intervju och vidare undersökningar för att utesluta andra orsaker till besvären tillsammans med psykiater och psykolog.

Observera: En siffra över 18 behöver inte innebära att du är på gränsen till utbrändhet. Vem som helst kan någon gång få höga värden när man befinner sig i en tillfälligt stressande situation. Det är om du får höga värden vid upprepade tester som det är viktigt att göra något åt det. Gör gärna stresstestet flera gånger under en eller två månaders tid för att få fram ett mer rättvisande resultat kring hur stort och allvarligt ditt stresspåslag är.

Känner du någon som du tror befinner sig i riskzonen? Dela gärna Chefs stresstest:
Gör testet igen
tryck RETUR
Again
tryck RETUR